Отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 16 август 2022 965 уникалност: 100%

Отпускът е предназначен за работник или служител, който има дете до 8-годишна възраст. Периодът на отпуска е най-много до 2 месеца, при определени условия, като може да се ползва наведнъж или на части. Работодателят не дължи възнаграждение за този отпуск.

скрито платено съдържание: 30 думи;