Отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 578 уникалност: 100%

Поради смъртта или тежкото заболяване на родител или осиновител, отпускът се ползва от бащата, от осиновителя или от настойника на детето.

скрито платено съдържание: 102 думи;