Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 февруари 2023 19781 уникалност: 100%

Отпускът поради бременност и раждане е вид временна неработоспособност, който е налице в случаите, в които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради състоянието, в което се намира. Отпускът обхваща 45-дневен период преди датата на термина (това е очакваната дата на раждане на детето) и едногодишен период от датата на термина. Общият размер на периода на отпуска е 410 календарни дни, от които 135 календарни дни се разрешават с издаването на болнични листове за бременност и раждане, а останалата част, в размер на 275 календарни дни, се разрешават от работодателя с издаването на заповед за ползване на отпуска.

Право на отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година

скрито платено съдържание: 79 думи;

Ред за ползване на отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година

Отпускът поради бременност и раждане на осигурената работничка или служителка е в размер на 410 календарни дни за всяко дете. Първите 135 календарни дни се разпределят в 3 болнични листа както следва:

  1. скрито платено съдържание: 82 думи;

Задължително първият болничен лист е за 45 календарни дни преди датата на термина (раждането). Също така е задължително в деня на раждането на детето да бъде издаден болничен лист за 42 календарни дни.

Възможно е издаването на повече от 3 болнични листа,

скрито платено съдържание: 60 думи;

След изтичане на отпуска, разрешен с болнични листове, е необходимо работничката или служителката да представи на работодателя си попълнено Приложение №2 от НОИ, заедно със заявление за ползване на отпуск с период от 136-ия ден до 410-ия ден и информация за детето.

скрито платено съдържание: 203 думи;