Отпуск на синдикални дейци

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 3647 уникалност: 100%

Този отпуск става възможен, когато е налице сключен колективен трудов договор ( КТД) с участие на синдикална организация. Отпускът на синдикални дейци е целеви отпуск, предназначен за осъществяване на синдикална дейност. Синдикалната дейност по своята същност представлява участие в организирането и изпълняването целите на синдикалната организация. Синдикалните организации са професионални сдружения, чиято цел е защитата правата на трудещите се. Възможността на работниците и служителите да се присъединяват към професионални сдружения или да сформират такива са основен елемент от международно признатите права на човека.

Право на отпуск за извършване на синдикална дейност

Право на отпуска имат всички работници и служители, които са нещатни членове на централни, отраслови и териториални ръководства на синдикални организации, както и нещатни председатели на синдикални ръководства в предприятията. Когато работникът или служителят е нещатен член на ръководен орган и нещатен председател, това означава, че е извън определения щатен брой на съответната синдикална организация. Например, ако в синдикалната организация има определени трима членове на ръководен орган, за които ежемесечно се плаща заплата при извършването на синдикална дейност, то тогава всеки следващ член на ръководен орган, който вземе участие в синдикалната дейност, се смята за нещатен член на ръководен орган на синдикалната организация.

скрито платено съдържание: 68 думи;

Ред за ползване на отпуск за извършване на синдикална дейност

скрито платено съдържание: 75 думи;