Отлагане ползването на платен годишен отпуск

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 юни 2022 1198 уникалност: 100%

Ползването на платения годишен отпуск може да се отлага за следващата календарна година при определени условия – както от страна на работодателя, така и от страна на работника или служителя.

скрито платено съдържание: 78 думи;

Ако работодателят не разреши ползването му до средата на следващата календарна година, тогава работникът или служителят има право сам да определи времето за ползване на отложения от работодателя платен годишен отпуск до изтичане на давностния му срок, като уведоми работодателя 14 дни преди искания отпуск.

скрито платено съдържание: 34 думи;

В тези случаи може да бъде отложен целият полагаем платен годишен отпуск от изтеклата година.