Основни принципи на осигуряването

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 юли 2022 1382 уникалност: 100%

Основополагащо за държавното обществено осигуряване ( ДОО) е полагането на труд. Упражняването на трудова дейност от страна на работниците и служителите е в основата на тяхното осигуряване за част или всички социални рискове, покрити от ДОО.

Основните принципи, на чиято основа се осъществява ДОО, са:

скрито платено съдържание: 101 думи;