Основна (договорена) заплата

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 12 април 2021 2842 уникалност: 100%

Един от задължителните елементи на трудовите договори е договарянето на основната работна заплата, както и периодичността на нейното изплащане. Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност, в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда и времетраенето на извършваната работа. При прилагането на сделни форми, като системи на заплащане на труда, основната работна заплата следва да съответства на 100-процентно изпълнение на утвърдените трудови норми. С колективен или индивидуален трудов договор не може да се заменя основната работна заплата или части от нея с допълнителни или други възнаграждения и плащания в натура. Например

скрито платено съдържание: 50 думи;

При оценката на работното място се отчитат:

  1. скрито платено съдържание: 14 думи;
Размерите и механизмите за формиране на основната работна заплата

скрито платено съдържание: 25 думи;