Осигурителни вноски – общ преглед

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 8 август 2023 493 уникалност: 100%

Чрез Държавното обществено осигуряване ( ДОО) се цели постигане на материална защита на работещите лица в случай на загуба на техния доход от трудова дейност.

  • скрито платено съдържание: 31 думи;

Полагането на труд е основополагащо за ДОО. Упражняването на съответната трудова дейност по трудово правоотношение от страна на заетите лица е в основата и на тяхното осигуряване за част или за всички, покрити от ДОО социални рискове.

скрито платено съдържание: 234 думи;