Осигурителни фондове

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 юли 2022 1467 уникалност: 100%

Обхватът на държавното обществено осигуряване ( ДОО) е регламентиран в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Разпоредбите на кодекса гласят, че ДОО предоставя обезщетения, помощи и пенсии при следните социални рискове:

  • скрито платено съдържание: 99 думи;

Основната цел на ДОО е да осигури защита на трудещите се лица в случай на загуба на доходи. Тази защита се осъществява чрез изплащане на обезщетения и помощи от следните фондове на ДОО:

  • Фонд „Общо заболяване и майчинство“ – в случаите на:
    • общо заболяване, за което се издава болничен лист;
    • майчинство, което включва и осигуряване при временна неработоспособност, временна намалена работоспособност и майчинство;
  • скрито платено съдържание: 52 думи;

Осигурителните вноски за лицата се внасят според размерите, определени в съответните осигурителни фондове на ДОО, в зависимост от социалните рискове, за които са осигурени по КСО.