Осигурител

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 април 2022 1334 уникалност: 100%

Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Най-често това са работодателите по трудови правоотношения. Освен тях обаче осигурители могат да бъдат:

скрито платено съдържание: 46 думи;