Осигурено лице

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 април 2022 1188 уникалност: 100%

Осигуряването възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването на трудовата им дейност.

За да бъде осигурено едно лице и да има право на парични обезщетения и помощи, предвидени в КСО, трябва да са изпълнени едновременно следните две условия:

скрито платено съдържание: 78 думи;