Оборотна ведомост с начални обороти

актуална версия версия: 12 декември 2019 1713 уникалност: 100%

АЛФА ЕООД

ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ с Начални Обороти

за периода от: 01.05.2018 до: 31.05.2018

 

 

1. Формиране и Предназначение

Оборотната Ведомост с Начални Обороти е вторичен счетоводен документ, който се формира и за който са в сила всички правила, както при Стандартна Оборотна Ведомост.

Разликата между Стандартната  и Оборотната Ведомост с Начални Обороти е, че във втората има още две колони, които представят натрупаните обороти по сметките за периода от началото на годината до определен момент, в който счетоводството на предприятието е заведено повторно (презаведено). Тези обороти се наричат начални обороти към момента на презавеждането. Както вече казахме, презавеждане на счетоводство по време на годината се налага или поради смяна на използвания счетоводен софтуер, или поради смяна на обслужващото счетоводно предприятие.

скрито платено съдържание: 86 думи;

 

2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения

Както вече казахме, за Оборотната Ведомост с Начални Обороти са в сила всички правила, както при Стандартната Оборотна Ведомост.

В Оборотната Ведомост с Начални Обороти е в сила още едно равенство и то е равенство между сумата на началните обороти по дебита и сумата на началните обороти по кредита. В случай че няма равенство, това най-вероятно се дължи на техническа грешка при завеждането на началните обороти или на грешка в предходното осчетоводяване, която трябва да се открие и поправи.

скрито платено съдържание: 52 думи;