Обхват на осигуряването

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 юни 2022 1267 уникалност: 100%

Работниците и служителите, които подлежат на държавно обществено осигуряване ( ДОО), се осигуряват в следните фондове:

  • скрито платено съдържание: 76 думи;

Във връзка с посочените осигурителни фондове ДОО предоставя парични обезщетения, помощи и пенсии на осигурените лица при:

  • временна неработоспособност;
  • временна намалена работоспособност;
  • инвалидност;
  • безработица;
  • майчинство;
  • старост;
  • смърт – само ако лицето е било осигурено към датата на смъртта.