Неплатен отпуск по време на активна и срочна служба в доброволния резерв

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 1706 уникалност: 100%

Неплатеният отпуск по време на активна и срочна служба в доброволния резерв е предназначен за служители, които освен сключен трудов договор имат сключен договор и за служба в доброволния резерв на въоръжените сили на Република България. Служители имат право на неплатен отпуск, когато бъдат извикани да изпълняват активна или срочна служба в доброволния резерв. По време на неплатения отпуск възнаграждението на служителя, който изпълнява активна или срочна служба, се определя и изплаща от бюджета на Министерството на отбраната (МО).

скрито платено съдържание: 83 думи;

През време на отпуск за активна или срочна служба работникът или служителят е освободен от задълженията си по действащото му трудово правоотношение, но трудовият му договор продължава да бъде активен и не може да бъде прекратен от страна на работодателя, освен при закриване на предприятието.

Право на неплатен отпуск по време на активна и срочна служба в доброволния резерв

Право на отпуск по време на активна и срочна служба в доброволния резерв има всеки работник или служител, който има действащ договор за служба в доброволния резерв, и който договор е бил разписан и от работодателя на работника или служителя. Когато работник или служител променя работодателя си по трудов договор, е необходимо да се сключи допълнително споразумение към договора за служба в доброволния резерв, с което допълнително споразумение новият работодател на работника или служителя да даде съгласието си за продължаване действието на договора за служба в доброволния резерв. Когато работодател не даде съгласието си работникът или служителят да има действащ договор за служба в доброволния резерв, договорът за служба в доброволния резерв се прекратява без предизвестие.

скрито платено съдържание: 38 думи;

Ред за ползване на неплатен отпуск по време на активна и срочна служба в доброволния резерв

Ползването на неплатения отпуск по време на активна служба в доброволния резерв се осъществява с подаването на заявление за ползване на отпуска от името на работника или служителя до работодателя. Периодът на отпуска е от деня на заминаването до деня на завръщането включително. Ако активната служба в доброволния резерв продължава повече от 25 календарни дни, работникът или служителят има право на два календарни дни неплатен отпуск преди заминаването и два дни след завръщането.

скрито платено съдържание: 56 думи;