Място на работа

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 11 юли 2023 906 уникалност: 100%

За място на работата се приема седалището (населеното място) на предприятието, с което е сключен трудовият договор, там, където се намира неговото управление.

скрито платено съдържание: 73 думи;

Мястото на работа може да се определи и от характера на извършваната работа (трудовата функция).

скрито платено съдържание: 20 думи;

Тоест в този случай мястото на работа не е седалището на предприятието, а мястото, което следва от характера на работата.

скрито платено съдържание: 36 думи;