Минимална работна заплата (МРЗ)

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 март 2023 4018 уникалност: 100%

Минималната работна заплата е най-ниското трудово възнаграждение за отработено време или за извършена работа. Тя се определя за час и за месец. Министерският съвет е органът, чиято отговорност е определянето на минимална работна заплата за България. Обикновено МРЗ се определя на годишна база чрез издаване на постановление на Министерски съвет. При определянето на минималната работна заплата за България се отчитат: потребностите на трудещите се и на техните семейства; стойността на живота и измененията в него; общото равнище на работната заплата в страната; системата на социално подпомагане; равнището на живот на различните социални групи; икономическите фактори, включително изискванията за икономическото развитие на България, равнището на производителността на труда и поддържането на целесъобразно равнище на заетостта. Определената от Министерския съвет минимална месечна работна заплата за България се гарантира на работниците и служителите при добросъвестно изпълнение на задълженията им и не зависи от постигнатите резултати и платежоспособността на работодателя. В много случаи МРЗ се ползва като основа за определяне на минималните размери на социалните и осигурителните плащания. Така на практика, когато за определена длъжност не е уговорен минимален осигурителен доход, за такъв се взема минималната работна заплата.

От 1 януари 2023 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната е

скрито платено съдържание: 34 думи;

 


Виж още: