Минимален осигурителен доход

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 21 юни 2022 1364 уникалност: 100%

Всяка година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) се определят минимален и максимален размер на осигурителния доход, върху които са дължими осигурителни вноски.

скрито платено съдържание: 49 думи;

Пример: Лице работи на длъжност „Специалист търговия“ на 8-часов работен ден.

скрито платено съдържание: 36 думи;

В този случай осигурителни вноски ще бъдат дължими върху сумата от 945,00 лв., тъй като това е минималният осигурителен доход за длъжността, която заема служителят.