Максимален осигурителен доход

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 18 октомври 2023 1429 уникалност: 100%

Освен минимален размер, върху който трябва да се внасят осигурителни вноски, има регламентиран и максимален такъв. Той отново се определя със ЗБДОО и се актуализира всяка година.

скрито платено съдържание: 14 думи;

Пример: Лице работи по трудово правоотношение, като заема длъжността „Мениджър проекти“. Възнаграждението на лицето в края на месеца е изчислено в размер на 3 700,00 лв. и е по-високо от определения максимален осигурителен доход за страната.

скрито платено съдържание: 25 думи;