Лица, работещи по Договор за управление и контрол (ДУК)

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 29 ноември 2022 1359 уникалност: 100%

Договорът за управление и контрол ( ДУК) е приравнен на трудовия договор, но единствено за целите на осигурителното и данъчното право.

скрито платено съдържание: 36 думи;