Лица, работещи на допълнителен трудов договор при същия или при друг работодател

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 29 ноември 2022 1166 уникалност: 100%

Работник или служител може да сключи допълнителен трудов договор със своя работодател, когато работата, която ще изпълнява, не е в кръга на неговите трудови задължения по основния/първия му трудов договор.

скрито платено съдържание: 97 думи;