Какво съдържа трудовото досие на работника/служителя

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 728 уникалност: 100%

Разпоредбата на закона посочва, че в него се съхраняват документите във връзка с:

  • възникването,
  • съществуването, изменението и
  • прекратяването на трудовото правоотношение.

a) Документи, които кандидатът за работа представя преди сключването на трудов договор

скрито платено съдържание: 240 думи;

b) Документи, които работодателят е длъжен да изготви при сключването на трудов договор

скрито платено съдържание: 159 думи;

c) Документи, които се добавят в последствие, след като лицето е постъпило на работа

скрито платено съдържание: 235 думи;

d) Документи при прекратяване на трудовото правоотношение

скрито платено съдържание: 20 думи;