Изменение на трудов договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1 ноември 2022 3204 уникалност: 100%

При договаряне на изменения в трудовия договор се подписва допълнително споразумение между работодателя и служителя, като така и двете страни изразяват съгласието си. Това например са: продължителността на работното време, основното възнаграждение, промяна на мястото на работа, времетраенето на договора, срокът на предизвестие, допълнителните възнаграждения, отпуските и др.

В кои случаи се уведомява НАП при промяна на трудовото правоотношение?

  • скрито платено съдържание: 234 думи;

НАП отговаря като връща справка дали е прието уведомлението и, ако не е, каква е причината да не е прието.

Срокът за подаването на уведомлението в НАП е 3 дни. Той се брои от датата, на която се сключва допълнителното споразумение, а не от датата, на която то влиза в сила. Уведомлението се подписва от работодателя, а приетата справка от НАП се подписва от служителя. Те се прилагат към допълнителното споразумение и се съхраняват в личното трудово досие на служителя.

Уведомленията, които не са били приети поради грешка, трябва да бъдат поправени и изпратени в тридневен срок от датата на връчването или на получаване на справката.

Във всички останали случаи, в които се променя една или няколко клаузи в сключения трудов договор

скрито платено съдържание: 27 думи;