Документи за сключване на трудов договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 2173 уникалност: 100%

Тези документи са определени в Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.

Необходимите документи са:

  • Лична карта (може и друг документ за самоличност), която служи за легитимиране и се връща веднага на служителя. От личната карта могат да се снемат лични данни като три имена, ЕГН и адрес на служителя, които са необходими за вписване в индивидуалния трудов договор;
  • Документ за завършено и придобито образование или специалност, правоспособност, квалификация, научно звание или степен. Те се изискват когато са необходими за длъжността, за която се кандидатства (например, за юристите е необходим документ за придобита юридическа правоспособност, за да могат да практикуват, наред с други изисквания за длъжността; друг пример е шофьорската книжка при назначаването на шофьори);
  • скрито платено съдържание: 147 думи;
  • Разрешение от Инспекцията по труда. Изисква се когато назначаваното лице не е навършило 18 години. Разрешение трябва да се получи и от един от родителите на лицето;
  • Работодателят може да се наложи да изиска и други документи, които са извън изброените дотук, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт. Това са, например, разрешения за пребиваване на чужденци или разрешения за работа или достъп до пазара на труда;
скрито платено съдържание: 13 думи;