Деклариране на дължимите осигурителни вноски

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 21 март 2023 1101 уникалност: 100%

Всяко едно лице, което упражнява трудова дейност в България, подлежи на задължително осигуряване в страната. Във връзка с това работодателят, в качеството си на осигурител, според Кодекса за социално осигуряване (КСО) има задължението да декларира дължимите осигурителни вноски за своите работници или служители. Работодателят е длъжен да декларира пред Националната агенция за приходите (НАП) осигурителните вноски за своите служители на месечна база.

скрито платено съдържание: 156 думи;