Давност на отложения платен годишен отпуск

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 юни 2022 2076 уникалност: 100%

Правото на ползване на отложения платен годишен отпуск се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която той се отнася. Например, ако за 2022 г. работник или служител има право да ползва 20 работни дни платен годишен отпуск, но използва само 10 от тях, правото за ползване на останалите 10 работни дни ще отпадне след две години – на 01.01.2025 г., освен ако не ги използва преди тази дата.

скрито платено съдържание: 79 думи;

Служителките, които са в майчинство, натрупват право на платен годишен отпуск, защото периодът на майчинство се зачита за трудов стаж.

За да не се изгубва платен отпуск по давност, е препоръчително работникът или служителят и работодателят изрично да съгласуват във всяка една заповед за отпуск от коя година ще са ползваните дни, за да може винаги да бъдат използвани първо най-старите неизползвани дни платен отпуск, а след това дните платен отпуск от текущата година.