Държавни служители по Закона за държавния служител

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 29 ноември 2022 1259 уникалност: 100%

Държавни служители са служителите, които заемат платена щатна длъжност в държавната администрация. Те изпълняват държавна служба въз основа на назначаване от компетентен орган от държавната власт. Всеки държавен служител има право на задължително социално и здравно осигуряване.

скрито платено съдържание: 48 думи;