Брутна работна заплата

Даниъл Славчев
Директор обработка на заплати в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 април 2021 237 уникалност: 100%

На практика брутната работна заплата се състои от всички начисления за работника или служителя. В общия случай брутната работна заплата се определя на месечна база, като към основната работна заплата се добавят всички допълнителни трудови възнаграждения, на които служителят има право за съответния месец.

Брутната работна заплата се състои от:

  • скрито платено съдържание: 76 думи;

 

Изчисляването на брутната работна заплата се извършва месечно или на по-кратки периоди, уговорени в колективен или с индивидуален трудов договор или определени с вътрешен акт на работодателя.