Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на сграда, закупена като нова преди повече от 5 години?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 28 февруари 2023 1271 уникалност: 92.5%

Фактическа обстановка

Дружество 1 е придобило нова сграда през ноември на 2011 г. на стойност 600 000 лв. без включен ДДС. В същия данъчен период (месец ноември) е ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. През 2020 г. Дружество 1 решава да продаде сградата на Дружество 2 за 700 000 лв. без включен ДДС.

Въпроси

Трябва ли дружество да начисли ДДС при продажба на сграда, на която е оригинален собственик, ако от покупката ѝ са минали повече от 5 години и е използван данъчен кредит?

Становище

скрито платено съдържание: 439 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;