Как се третира покупка на стоки от трета страна, които се внасят в страна от ЕС и се препродават в друга страна от ЕС?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 23 май 2023 425 уникалност: 89.6%

Фактическа обстановка

Българско дружество (Дружество 1) търгува с детски играчки. През м. април 2023 г. то закупува от друго българско дружество (Дружество 2) детски играчки на стойност 50 000 лв. без вкл. ДДС, за което получава фактура. Продавачът (Дружество 2) е закупил играчките от фабрика в Китай, но не ги е изнесъл от Китай. Стоките пътуват с кораб от Китай до Гърция, като купувачът (Дружество1) има валиден ДДС номер в Гърция. В транспортния документ за износител на стоките е посочен купувачът (Дружество 1) получател на стоките. Купувачът заплаща всички мита и дължим ДДС на митница в Гърция. След това купувачът (Дружество 1) извършва последваща продажба на тези стоки на дружество, което е установено на територията на Испания и има валиден ДДС номер там. Транспортът на стоките при последващата продажба се осъществява от Гърция до Франция.

Въпроси

Какво ще бъде данъчното третиране на първоначална покупка – на издадена фактура от български продавач за стока, която още не е напуснала Китай?

Какво ще бъде данъчното третиране на последваща продажба на стоки от страна на купувач към дружество в Испания?

Становище

скрито платено съдържание: 410 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;