Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 11 април 2023 801 уникалност: 83.1%

Фактическа обстановка

Българско дружество извършва търговия на дребно – закупува стоки от ЕС и след това ги продава в България.

Въпроси

Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?

Становище

скрито платено съдържание: 608 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 23 думи;