По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?

актуална версия версия: 1261 уникалност: 80.6%

Фактическа обстановка

Дружество изпраща свои служители (програмисти и/или специалисти тестване на софтуер) в офиса на дружеството майка в Германия.

Целите на командировките могат да се разграничат в 3 категории, както следва:

  • Изцяло за полагане на труд, като този труд би могъл да бъде положен и в България. В тези случаи хората работят в Германия изцяло за целите на сплотяване на екипа;
  • За посещения на събития, семинари, екипни срещи и обучения (без полагане на труд), които може да се организират както в централата на компанията, така и на други места – в същия или в друг град в Германия;
  • Комбинирани командировки – по т.1 и т.2 едновременно. В рамките на работния ден се провеждат както екипни срещи и обучения, така и се полага труд (писане или тестване на софтуерен код).

Въпроси

Трябва ли да се изплащат командировъчни пари на служители, изпратени в чужбина с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?

Становище

скрито платено съдържание: 1057 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 69 думи;