По какъв начин може да се финансира дъщерно дружество?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 април 2020 1380 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Новообразувано дъщерно дружество, което е 100% собственост на испанско дружество, започва да извършва своята дейност в България. Капиталът на дъщерното дружество не е достатъчен, за да покрие първоначалните разходи и инвестиции – т.е. ще е необходим допълнителен финансов ресурс, докато българското дружество започне да генерира достатъчно приходи.

Въпроси

Как може да се финансира дъщерно дружество в България от дружество майка от ЕС?

Може ли финансиране на дъщерно дружество от дружеството майка да бъде безлихвено?

Становище

скрито платено съдържание: 190 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;