Начислява ли се ДДС при продажба на актив, за който не е ползван данъчен кредит?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 април 2020 1464 уникалност: 90.4%

Фактическа обстановка

Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава товарен автомобил, който няма да използва повече за дейността си. Товарният автомобил е закупен преди 2 години, когато Дружеството все още не е било регистрирано по ЗДДС. При покупката е получена фактура с начислен ДДС, но Дружеството не се е възползвало от правото си на данъчен кредит за автомобила при последващата си регистрацията по ЗДДС.

Въпроси

Начислява ли се ДДС при продажба на актив, за който не е ползван данъчен кредит при неговата покупка?

Становище

скрито платено съдържание: 97 думи;

Основано на