Може ли адресът за кореспонденция на търговско дружество да не съвпада с адреса на управление?

актуална версия версия: 14 май 2020 1171 уникалност: 95.9%

Фактическа обстановка

Дружество е със седалище и адрес на управление в град 1, където се намира централният офис и откъдето се води счетоводството му. Впоследствие управителят решава да премести счетоводството на дружеството в град 2.

Въпроси

Когато търговско дружество премести счетоводството си в друг град, необходимо ли е да бъде направена промяна в седалището и адреса на управление, или е достатъчно да се промени само адресът за кореспонденция?

Каква е процедурата, когато търговско дружество премести счетоводството си в друг град и адресът за кореспонденция с НАП не съвпада с адреса на управление?

Становище

скрито платено съдържание: 193 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 15 думи;