Могат ли разходите за транспорт и преместване на дълготраен материален актив да бъдат капитализирани в стойността му?

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 23 октомври 2019 1024 уникалност: 91.2%

Фактическа обстановка

Дружество 1 решава да подобри свой ДМА – машина за рязане на метали, която да включи в нов производствен процес. За целта пренастройката се прави във фабриката на изпълнителя – Дружество 2, което трябва да подобри и адаптира машината. По силата на сключен договор между двете страни, Дружество 2 поема транспорта и преместването на актива от производствената база на Дружество 1.

Въпроси

Следва ли разходите по демонтаж, товаро-разтоварни дейности и транспорт на актив да бъдат капитализирани в стойността му, или трябва да бъдат отчетени отделно, като текущ разход?

Становище

скрито платено съдържание: 196 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 15 думи;