Кога настъпва данъчното събитие при годишен договор за наем, който е платен месеци по-рано?

актуална версия версия: 25 май 2022 805 уникалност: 80.6%

Фактическа обстановка

На 04.01.2021 г. Дружество – наемател подписва договор за наем на офис с Дружество – наемодател. Срокът на договора е 5 години, като в него е уговорен годишен наем в размер на 30 000 лв. без ДДС, който се дължи на 15 декември на текущата година.

Плащането за 2021 г. е направено на 12 септември. Двете дружества са регистрирани по ЗДДС.

Въпроси

Кога възниква данъчното събитие при годишен договор за наем, платен месеци по-рано?

Становище

скрито платено съдържание: 208 думи;

Основано на