Кога могат да се признаят за данъчни цели непризнатите разходи по лихви от слаба капитализация?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 29 май 2020 1221 уникалност: 85.1%

Фактическа обстановка

Дружество 1 започва дейност през 2017 г. със собствен капитал от 8 000 лв. През януари 2018 г. получава заем от Дружество 2 в размер на 500 000 лв., при годишна лихва от 10% и срок за издължаване на заема до 2027 г. Дружество 1 начислява разходи за лихви, които са в размер на 50 000 лв. за отчетната 2018 г. и 2019 г. Счетоводният финансов резултат на Дружество 1 преди разходите за лихви за 2018 г. е печалба от 60 000 лв. (или 10 000 лв. счетоводна печалба), а за 2019 г. – печалба от 65 000 лв. (или 15 000 лв. счетоводна печалба).

Година

Собствен капитал

Фин. резултат преди разходи за лихви

Разходи за лихви

2017

 8 000 лв.

-

-

2018

18 000 лв.

60 000 лв.

50 000 лв.

2019

33 000 лв.

65 000 лв.

50 000 лв.

Дружество 1 следва ли да прилага режима на слаба капитализация за 2018 г. и какво е данъчното третиране съгласно ЗКПО?

Въпроси

Приложим ли е режим на слаба капитализация по ЗКПО за лихви по договор за заем?

Какво е данъчното третиране на непризнати разходи по лихви от слаба капитализация съгласно ЗКПО?

Становище

скрито платено съдържание: 687 думи;

Основано на