Кога дружество подлежи на задължителен финансов одит?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 5 април 2020 1384 уникалност: 94.6%

Фактическа обстановка

Дружество ЕООД има следните финансови данни за три последователни отчетни периода:

Година

Приходи (хил. лв)

Активи (хил. лв)

Персонал

2016

2 000

1 500

55

2017

2 500

1 900

60

2018

3 000

3 500

65

Въпроси

Кои предприятия подлежат на задължителен финансов одит?

При какви критерии се извършва финансов одит?

Становище

скрито платено съдържание: 255 думи;

Основано на