Какво се удържа и декларира при изплащане на дивидент към местно физическо лице?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 3 април 2023 1298 уникалност: 81.2%

Фактическа обстановка

Общото събрание на Дружество взима решение за разпределяне на дивидент в брутен размер на 100 000 лв. Датата на решението е 14.07.2019 г., а изплащането трябва да бъде извършено до 31.12.2019 г. Дивидентът е изплатен на 11.11.2019 г.

Въпроси

Какъв е процентът на данъка, който трябва да се удържи при изплащане на дивидент към местно физическо лице?

При изплащане на дивидент към местно физическо лице, каква декларация е необходимо да се подаде в НАП и в какъв срок?

Становище

скрито платено съдържание: 174 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;