Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е НЕрегистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 5 април 2020 708 уникалност: 97.8%

Фактическа обстановка

През 2016 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува товарен автомобил при цена на придобиване 84 000 лв. с ДДС (70 000 лв. без ДДС), който ще използва в основната си дейност. При покупката Дружество 1 ползва данъчен кредит в размер на 14 000 лв.

През 2018 г. Дружество 1 решава да продаде товарния автомобил на свое свързано лице – Дружество 2, което не е регистрирано по ЗДДС. Продажната стойност на товарния автомобил е 42 000 лв. с ДДС (35 000 лв. без ДДС), а пазарната цена към момента на сделката е 60 000 лв. с ДДС (50 000 лв. без ДДС).

Въпроси

Как се осчетоводява покупка на актив от дружество, нерегистрирано по ЗДДС?

Как се осчетоводява продажба на актив на свързано лице, нерегистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?

Становище

скрито платено съдържание: 273 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;