Какво е данъчното третиране при префактуриране на социални услуги за персонал?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 10 май 2023 388 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество майка и негово дъщерно дружество имат политика да предоставят безвъзмездно карти за ползване на фитнес на всички свои служители с цел осигуряване на по-здравословен начин на живот. В конкретния случай фактурата от доставчика на картите за фитнес се издава само към дружеството майка – поради по-добрата оферта за цената на услугата, която фитнесът е направил към него. След това дружеството майка издава фактура на своето дъщерно дружество за частта от картите, които са за неговите служители. През месец април 2023 г. картите са разпределени по следния начин: общо 60 карти по 60 лв. всяка без ДДС, като 40 са за дружеството майка, а останалите 20 са за неговото дъщерно дружество. Размерът на ставката за ДДС във фактурата, издадена от фитнеса, е 9%.

Въпроси

Може ли дружество майка да ползва данъчен кредит за част от карти за ползване на фитнес, които ще префактурира на свое дъщерно дружество, и съответно ще трябва ли да начислява ДДС в издадената от него фактура?

Становище

скрито платено съдържание: 350 думи;

Основано на