Какво е данъчното третиране при паричен заем между свързани лица, ако е уговорена лихва, отклоняваща се от пазарната?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2020 1109 уникалност: 98.3%

Фактическа обстановка

Две търговски дружества (Дружество 1 и Дружество 2), които имат един и същ едноличен собственик, сключват договор за паричен заем. През 2019 г. Дружество 1 предоставя на Дружество 2 необезпечен паричен заем в размер на 115 000 лв., при уговорена годишна лихва в размер на 5%. Пазарната лихва за необезпечени кредити към момента на предоставяне на заема е 10%. Дружество 1 не е в режим на слаба капитализация.

Въпроси

Какво е данъчното третиране при договор за паричен заем между свързани лица, ако лихвата се отклонява от пазарната?

Становище

скрито платено съдържание: 362 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;