Какво е данъчното третиране на транспортна услуга, която е извършена от едно българско дружество на друго, като стоките се движат между две трети страни и чак след това идват в България?

актуална версия версия: 30 август 2022 678 уникалност: 79.7%

Фактическа обстановка

Българско дружество 1 (транспортна компания), регистрирано по ЗДДС в България, осъществява доставка на услуги – транспорт на стоки на българско дружество 2 (шивашко предприятие), което също е регистрирано за ДДС цели в България. Стоките са платове, които са необходими за дейността на шивашкото предприятие, но за да бъдат използвани от него, те трябва да бъдат предварително преработени. Транспортът на платовете се осъществява от територията на Турция до територията на Сърбия, където платовете ще бъдат преработени и чак след това ще бъдат доставени в България. Стойността на издадените фактури от транспортната компания е: 2 000 лв. за услугата по транспорта от Турция до Сърбия и 1 400 лв. за транспорта от Сърбия до България.

Въпроси

Каква ще бъде приложимата данъчна ставка, съгласно ЗДДС, за транспортната услуга между територията на Турция и Сърбия?

Каква ще бъде приложимата данъчна ставка, съгласно ЗДДС, за транспортната услуга между територията на Сърбия и България?

Становище

скрито платено съдържание: 351 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;