Какво е данъчното третиране на продажба на къща с подобрения и прилежащ към нея терен?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 4 юли 2023 317 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Юридическо лице, което е регистрирано по ЗДДС, закупува стара двуетажна къща в село Лозен и прилежащия към нея парцел, който представлява УПИ. Цената на къщата е 100 000 лв. без ДДС, а на парцела към нея – 160 000 лв. без ДДС.  Размерът на къщата е 100 кв. м., (10 х 10 м), а прилежащият терен към нея е в размер на 256 кв. м. Размерът на земята, като към нея е включен и размерът на прилежащия терен на къщата, е 960 кв.м. Покупката е направена от физическо лице и дружеството не е ползвало данъчен кредит. Поради това, че къщата не съответства на съвременните стандарти за строителство и комфорт, вторият етаж и покривът са съборени и построени отново. Разходите, които дружеството е направило за събарянето и последващото почистване на терена, са в размер на 25 000 лв. без ДДС. Разходите, които дружеството е направило за последващата реновация на къщата, са в размер на 180 000 лв. без ДДС. След реновирането на имота дружеството решава да продаде къщата и прилежащия към нея парцел (УПИ) на физическо лице. Цената на къщата е 450 000 лв. без ДДС, а на парцела е 160 000 лв. без ДДС, включваща и прилежащия към къщата терен.

Въпроси

Какво ще бъде данъчното третиране на продажба на къща с подобрения и прилежащ към нея терен?

Становище

скрито платено съдържание: 521 думи;

Основано на