Какво е данъчното третиране на доставка на стоки към дружество от трета страна, което има склад на територията на ЕС?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 октомври 2022 683 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Българско дружество (производител на мебели), регистрирано по ЗДДС, извършва доставка на стоки на дружество от САЩ. Стоките пътуват от територията на България до територията на Германия, където американското дружество има склад. Американското дружество няма валиден ДДС номер в Германия. Сумата на фактурата, която е издадена към американското дружество, е 50 000 лв. без ДДС.

Въпроси

Какво е данъчното третиране на доставка на стоки към дружество от трета страна, което има склад на територията на ЕС?

Каква данъчна ставка трябва да бъде приложена при доставка на стоки към дружество от трета страна, което има склад на територията на ЕС?

Третира ли се като износ или ВОД доставка на стоки към дружество от трета страна, което има склад на територията на ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 283 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;