Каква е санкцията за внесени месечни авансови вноски в по-малък размер от дължимия корпоративен данък?

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 21 юни 2022 1069 уникалност: 91.2%

Фактическа обстановка

Дружество е задължено да внася месечни авансови вноски за корпоративен данък. За 2021 г. то прогнозира данъчна печалба в размер на 350 000 лв. и съответно е внесло общо месечни авансови вноски за корпоративен данък в размер на 35 000 лв. (2 916,67 лв. на месец). При приключване на данъчната година данъчната печалба за 2021 г. на дружеството е в размер на 480 500 лв. и съответно дължимият корпоративен данък е 48 050 лв.

Въпроси

Каква е санкцията за внесени месечни авансови вноски в по-малък размер от дължимия корпоративен данък?

Становище

скрито платено съдържание: 361 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 26 думи;