Каква е санкцията за внесен значително по-малък авансов корпоративен данък от общо дължимия?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 3 април 2020 325 уникалност: 91.2%

Фактическа обстановка

За 2019 г. Дружество прогнозира данъчна печалба в размер на 350 000 лв. и съответно внася авансови вноски в размер на 35 000 лв. При приключване на данъчната година данъчната печалба за 2019 г. на Дружеството е в размер на 480 500 лв. и съответно дължимият корпоративен данък е 48 050 лв.

Въпроси

Каква е санкцията за внесен по-малък авансов корпоративен данък от общо дължимия?

Становище

скрито платено съдържание: 435 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 23 думи;