Каква е давността за събиране на вземания за глоби или имуществени санкции по наложени административни наказания?

Светла Стойчевска
юрисконсулт
актуална версия версия: 687 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

На 16.05.2019 г. на лице е издаден акт за нарушение, извършено на 12.04.2017 г.

На 17.02.2018 г. на лице е издаден акт за извършено нарушение от същата дата. Актът не е обжалван и съответно на 15.10.2018 г. е издадено наказателно постановление.

На 11.08.2015 г. на лице е издадено наказателно постановление. Постановлението е връчено на лицето на 15.08.2015 г.

Въпроси

Законосъобразно ли е издаването на акт за нарушение, ако е изминал продължителен период от извършването му?

Законосъобразно ли е наказателното постановление, когато актът за извършено нарушение не е обжалван, а наказателното постановление е издадено след повече от 6 месеца?

Кога изтича давностният срок за събиране на глоба, наложена с наказателно постановление?

Становище

скрито платено съдържание: 230 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;