Какъв е срокът за регистриране в Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 303 уникалност: 83.7%

Фактическа обстановка

Служител прекратява трудовия си договор по взаимно съгласие с работодателя на дата 05.04.2022 г.

Въпроси

В какъв срок (или колко дни – календарни или работни) след прекратяване на трудовия договор служител трябва да се регистрира в Бюрото по труда?

Ако в период, в който служител трябва да се регистрира в Бюрото по труда след прекратяване на трудовия му договор, има празнични дни, срокът за регистрация удължава ли се?

Становище

скрито платено съдържание: 262 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;