Как ще се коригира открита счетоводна грешка за амортизация, която не е била начислена, на въведен в експлоатация ДНМА?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1 август 2023 396 уникалност: 79.5%

Фактическа обстановка

През май 2018 г. Дружество сключва договор със софтуерна компания за проектиране и изготвяне на интернет сайт за онлайн търговия. През юли 2019 г. е издадена окончателна фактура, като общо направените разходи са на стойност 120 000 лв. и са се отчитали в сметка Разходи за придобиване на ДМА. През юни 2022 г. е установено, че сайтът е бил пуснат в експлоатация на 01.07. 2019 г., след издаване на окончателна фактура от доставчика, но не е бил заведен в сметка Програмни продукти и съответно не е била начислявана амортизация за периода от 01.07.2019 до 31.12.2021 г., а натрупаните разходи стоят в сметка Разходи за придобиване на ДМА. Основният капитал на дружеството е 120 000 лв.

Дружеството прилага Международните счетоводни стандарти. Определеният полезен живот на интернет сайта е 5 г.

Въпроси

След като актив се заведе в сметка Програмни продукти, как трябва да се коригира текущо амортизацията, която не е била начислена за 2019, 2020 и 2021 г.?

Как трябва да се коригира сравнителна информация за 2021 г.?

Становище

скрито платено съдържание: 1042 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;