Налице ли е дистанционна продажба, когато транспортът започва от друга страна членка на ЕС?

историческа версия версия: 755 уникалност: 83.1%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува стоки от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Стоките се закупуват след направена поръчка от физически лица във Великобритания. Те директно се транспортират от Гърция до Великобритания, тоест не пристигат до България.

Въпроси

Налице ли е дистанционна продажба, ако дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки, които са на склад в друга страна от ЕС?

Как дружество, регистрирано по ЗДДС в България, третира продажба на стоки, ако изпращането им към страна в ЕС се прави от страна, различна от България?

Становище

скрито платено съдържание: 356 думи;

Основано на